New Releases

The-Book

หนังสือช่วยปรับพฤติกรรมของเด็ก

การปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กๆ นั้นบางพฤติกรรมก็ง่าย แต่บางพฤติกรรมก็ไม่ง่ายอย่างนั้น การบังคับหรือห้ามแต่เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่สัมฤทธิ์ผลซ้ำร้ายกลับทำให้พฤติกรรมเหล่านั้นแย่ขึ้นไปอีก ทางหนึ่งที่เราขอแนะนำนั่นคือการหาสื่อหรือหนังสือมาอ่านให้ฟังเพื่อชักจูง โน้มน้าวให้ลด ละเลิกพฤติกรรมเหล่านั้น อย่างเช่นหนังสือที่เราหยิบมาแนะนำกันครานี้ หนังสือกุ๋งกิ๋ง ตัวมอม พฤติกรรมไม่ยอมอาบน้ำ อาจจะดูเป็นเรื่องง่ายแต่เอาเข้าจริงกลับไม่ง่ายอย่างที่คิด การพาอ่านหนังสือกุ๋งกิ๋งตัวมอมเป็นอีกทางเลือกที่เราขอแนะนำหนังสือเรื่อง กุ๋งกิ๋งตัวมอม เรื่องโดย มนฤดี ทองกลอย ส่วนภาพฝีมือของ ชาตรี ศรีพลแผ้ว […]

Continue reading »