The Last LaughMar

The Last LaughMar

เรื่องราวของงูที่ชอบแกล้งสัตว์อื่นๆ ให้กลัวตนเองอยู่เสมอ เป็นหนังสือกึ่งสุภาษิตที่สามารถสอนเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี ตีพิมพ์เมื่อ 16 มีนาคม พ.ศ. 2549

Continue reading »

Rockabye Crocodile: A Folktale from the Philippines

Rockabye Crocodile A Folktale from the Philippines

เป็นหนังสือที่ดีสำหรับเด็กเล็ก ด้วยภาพที่สดใสกับเรื่องราวที่มีเสน่ห์และมีความหมาย นิทานฟิลิปปินส์เกี่ยวกับหมูป่าและจระเข้ที่น่าสนในอีกเรื่องหนึ่ง ตีพิมพ์เมื่อ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2536

Continue reading »
1 5 6 7